“In het ziekenhuis kunnen ze niet communiceren, vandaar”

Er was eens een heer van stand op de patiëntenstoel.  Als ik mijn fantasie laat gaan, zou ik kunnen denken dat “Heer Bommel” bij ons op consult is. Zijn kleding, het fluwelen strikje, in plaats van een stropdas onder zijn kin en zijn woordkeus verraden een  stijlvolle man, arrivé en gepensioneerd. De oogarts heeft mij geïntroduceerd als communicatie expert  en netjes gevraagd of de patiënt mijn aanwezigheid op prijs stelt. “Prima!” klonk zijn antwoord, ferm en luid. Op het moment dat de arts constateert dat  zijn ogen toe zijn aan een staaroperatie, wordt de arts weggeroepen: een spoed geval. Onze heer Bommel en ik zitten samen in de consultatiekamer. Om de stilte te doorbreken en ook vanuit oprechtte interesse start ik een gesprek. “Mag ik u vragen, meneer,  wat  is de reden dat u heeft gekozen om naar een privékliniek  te gaan ?” “Nou mevrouw, Dat zal ik u vertellen. Een maand geleden werd ik niet goed en met spoed  naar een ziekenhuis gebracht. Ik moest enkele dagen blijven.  Wat ik daar heb meegemaakt is met geen pen te beschrijven! De manier waarop ik behandeld ben heeft mijn genezing enkel vertraagd. Wat ben ik boos geweest. Mijn bloeddruk vloog de hoogte in! En weet u wat de hoofdverpleegster zei bij het afscheid:  “Ja, sorry hoor. Wij hebben geen communicatieles gehad!”  Ik zuchtte  en knik als bevestiging dat ik hem begrijp.  “Uw aanwezigheid als communicatieadviseur met als opdracht dat u de communicatie tussen de patiënt en de arts gaat bevorderen, bewijst dat ik de juiste keus heb gemaakt”  Net als ik wil antwoorden komt de arts binnen en maakt zijn excuses aan de heer van stand. Even kijkt hij mij aan en glimlacht. In mijn gedachten hoor ik: “Als u begrijpt wat ik bedoel…”

Ik ben zo dankbaar dat de raad van bestuur  en het management  van deze oogkliniek “het” begrepen hebben. Empatische, klantvriendelijke communicatie bevordert herstel, medicatie trouw en trekt klanten aan als een magneet.  Alle oogartsen krijgen mijn programma aangeboden. Zij ervaren na deelname geen lastige consulten meer.

En ik? Ik ga met nog meer motivatie en plezier  aan het werk.

Op uw communicatievaardigheden,  Cheers!