(Para) Medici

De hedendaagse media schetst uw lot niet bepaald rooskleurig. 40% van uw tijd bent u kwijt aan administratie, gezien het zorgsysteem gedreven wordt vanuit wantrouwen en perverse prikkels. Daarnaast vermelden diverse bronnen dat 39% overweegt om een baan te zoeken buiten de zorg. En dat alles tijdens een coronacrisis waarbij uw hulp niet alleen hard nodig is, maar ook noodzakelijk! U zorgt gepassioneerd voor uw patiënten, maar hoe zit dat met uzelf? Maak kennis met mijn zorgende dienst voor oogartsen en optometristen. Gezien de huidige situatie en uw werkomstandigheden, lijkt dat mij geen overbodige luxe.

U zorgt voor de patiënten, ik zorg voor u.

Zorg dus voor u zelf!

Vraagt u zichzelf steeds vaker af:

 • Hoe blijf ik mijn oorspronkelijke passie houden voor mijn vak binnen de huidige condities?
 • Hoe kom ik toch zo moe aan het einde van de dag?
 • Hoe kan ik beter omgaan met de dagelijkse tijdsdruk?
 • Hoe blijf ik op tijd lopen?
 • Hoe “doe” ik het consult feitelijk en waar liggen mijn verbeterpunten?
 • Hoe kan ik de samenwerking met de ondersteuners beter faciliteren?
 • Hoe komt het dat ik het consult met patiënten steeds moeilijker ga vinden, soms, zelfs er tegenop zie?
 • Wil ik op deze manier nog jaren doorgaan?
 • Hoe komt het dat mensen in mijn omgeving alarm slaan: ze zeggen dat ik tegen een burn-out loop, hoezo dan? Ik ben er toch nog?

Wat kunt u verwachten?

 • Een persoonlijk intakegesprek: waarbij wij kennismaken en uw persoonlijke leerdoelen zullen formuleren. Investering: 2 uur.
 • Spiegeloog sessie 1. Ik zal een dagdeel tijdens uw praktijk aanwezig zijn, als een vlieg aan de muur. U ontvangt een verslag over uw consult. Zowel gedrag dat effectief en voldoende aanwezig is, als wel gedrag dat gemist wordt en ontwikkeld dient te worden zullen worden benoemd.
 • Coaching sessie 1: Vertrouwelijk en 1op1 zult u een begeleidingsbijeenkomst hebben. Investering: 2 uur. ( via zoom op een door u bepaald tijdstip)
 • Coaching sessie 2: Idem, twee weken later.
 • Coaching sessie 3: Idem, twee weken later.
 • Spiegeloog sessie 2: Voortgangsrapportage. U ontvangt een verslag. Investering: 4 uur.
 • Evaluatiebijeenkomst: aandacht voor borging.
 • Evaluatie formulier: wordt gedeeld met de opdrachtgever.
 • U ontvangt een deelnamecertificaat en 6 accreditatiepunten.

Training en Coaching in opdracht van Kliniek Oogziekenhuis Zonnestraal/Bergman Clinics:

Een aantal jaren geleden heb ik Yvonne ontmoet in haar rol als coach/trainer van oogartsen. Sindsdien hebben we collegae paramedici en balie/telefonie gecoacht en getraind in persoonlijk leiderschap, individuele coaching, groepswerk, klantgerichtheid en meer. Steeds heb ik een uitzonderlijk gedreven Yvonne gezien. Enthousiasme, aanpakkend en doorpakkend. De omgeving meenemend naar nieuwe vormen van feedback en inzichten. Soms leidt dit tot intense emoties of persoonlijke confrontaties bij de trainee maar waarin Yvonne een adequate mentale ondersteuner blijkt. Dit maakt dat het altijd veilig leren is bij Yvonne, gekoppeld aan de spontane gesprekken met ruimte voor kwinkslagen en humor.

Opdrachtgever: manager J.Koren.

Ik heb dit traject zeer gewaardeerd, het heeft een groot effect gehad op mijn kwaliteiten als arts. Ik heb tijdens mijn opleiding meerdere trainingen gehad die betrekking hadden op communicatie (omgaan met klachten, agressie, slecht nieuws gesprekken), maar geen van die trainingen heeft zo'n impact gehad als deze training. Ik denk dat de kracht vooral zit in de individuele aandacht en benadering van de coaching, zodat precies op het niveau van de coachee wordt ingestoken en specifiek op hiaten kan worden ingesprongen. Dat maakt het vreselijk effectief en leuk. 

Wat maakt deze begeleiding anders dan andere?

 • 1op1 en strikt vertrouwelijk.
 • Slechts 10 x 2 uur actieve investering in u.
 • Wij werken met elkaar op de tijden dat het u uitkomt.
 • U mist dus geen declarabele uren.
 • Ik kom naar u toe.
 • Deelname certificaat.
 • Deelname levert u 6 accreditatiepunten op.

Samengevat

U investeert actief 10 uur, naast reflecteren en oefenen in de praktijk.
De intake (kennismaken en leerdoelen bepalen) vindt 1 op 1 plaats. De sessies, sinds het corona tijdperk, via Zoom. Uiteraard bepalen wij dat samen.

Direct aan de slag? Ik kom graag met u in contact.

Neem deel aan mijn persoonlijke begeleiding: “Met het oog op U!”

Reeds 40 collega’s hebben deelgenomen en waren enthousiast. Het gemiddelde evaluatiecijfer is een 9.