Workshop groupthink

28 januari 1986: de Challenger werd door NASA gelanceerd onder zeer slechte weersomstandigheden. Voorafgaand hebben de ingenieurs vastgesteld dat de raket zou ontploffen, maar hebben toch besloten de ruimtemissie voort te zetten. Hoe kan het dat de knappe koppen van NASA alsnog besloten hebben de raket te lanceren, voor het oog van de hele wereld? Laat mij aan u introduceren:

Een van de meest bestudeerde aspecten van het functioneren van organisaties is de groepsbesluitvorming, waarschijnlijk omdat geen enkel proces zo vatbaar is voor mislukkingen. De reden hiervan is: het blijft mensenwerk.

In dit programma maakt u kennis met onderliggende psychologische processen die een succesvolle groepsbeslissing kunnen maken of breken.

De getoonde video fragmenten analyseren en bespreken de acht specifieke kenmerken van groepsgedrag, die werden gedefinieerd door de beroemde psycholoog Dr. Irving Janis, die objectief, kritisch denken in de weg kunnen staan.

We keren terug naar de besprekingen die vooraf gingen aan de beslissing om de lancering van de Challenger toch door te laten gaan. De opnames van de bespreking worden exact nagespeeld door acteurs. U volgt dus nauwgezet het proces van: “Nee! Niet lanceren.” naar “Ja! We gaan ervoor.”.

Naar mijn mening een “must see” voor elk team die beslissingen moet nemen met impact.

Groupthink is héél wat anders dan groepsdruk en onbewust hebben we veel ermee te maken!

Doelstellingen van deze cursus:

  • Het onderkennen dat groepsdenken -het streven naar overeenstemming in de groep, hetgeen kan leiden tot verkeerde beslissingen- in elke groep kan optreden.
  • Bewust zijn van de invloed van groepsdenken op het groepsmatige besluitvormingsproces en op het behalen van de vooraf gestelde doelen.
  • Het herkennen van de acht specifieke symptomen van groepsdenken en het onderkennen dat hoe meer van deze kenmerken aanwezig zijn, hoe groter de kans is dat verkeerde beslissingen worden genomen.
  • Het kunnen toepassen van de vier strategieën voor het vermijden van groepsdenken: een gespreksklimaat dat open discussie bevordert, voorkomen dat de groep geïsoleerd raakt van de buitenwacht, ieder groepslid de rol van” kritische volger” toebedelen en een dominante leiderspositie vermijden.

Voelt u zich aangesproken?

Twijfel geen moment! Ik kom graag met u in contact.