Spiegeloog

Naar uw idee werkt u, acteert u vanuit de beste intentie, volgens uw normen en waarden. Toch krijgt u vanuit uw omgeving kritische feedback. U wilt dit graag aanpakken maar hoe? Wat is er feitelijk aan de hand? Dan is Spiegeloog voor u het aangewezen product, want u krijgt een goed een eerlijk overzicht van het effect van uw gedrag dat zich in uw "blinde vlek” afspeelt.

In Spiegeloog staat u in mijn vizier en volg ik u een hele dag. Aan het einde van die dag bespreken we uw functioneren en uw effect op uw omgeving. Daarnaast ontvangt u een uitgebreid verslag.

Voor wie

Leidinggevenden en topmanagers die een sterkte-en-zwakte analyse wensen.

De ervaring leert dat de reactie van een onafhankelijk persoon, die met warmte en kritische blik naast hen staat, heel verhelderend werkt en nieuwe kansen biedt om effectiever te worden. Bovendien maakt het de “ top less lonely!”

Spiegeloog kan ook ingezet worden bij een nulmeting voor competentiemanagement-trajecten en aan de start van een coachingstraject, als dat door een derde (leidinggevende) is aangevraagd.

Wilt u meer weten? Neem contact op.